logoheader.png

Individuele coaching

Iemand die individueel gecoacht wordt (de coachee), doet inzichten, ontdekkingen, ervaringen en krachten op om (weer) zelf invloed uit te kunnen oefenen op hun situatie. Individuele coaching is een logische stap wanneer je bijvoorbeeld:

  • meer plezier en succes uit je werk wilt halen;
  • op zoek bent naar een scherp loopbaanperspectief;
  • meer grip wilt hebben op situaties in je werk;
  • meer invloed wilt hebben op andere mensen;
  • sterker wilt worden in leiding geven;
  • een nare periode een constructieve wending wilt geven.

De ervaring, expertise, kunde en autonomie van de coachee is het uitgangspunt. De coach vraagt daar naar, reflecteert erop, maakt keuzes helder en legt conclusies voor. Er is aandacht voor de consistentie en consequenties van oplossingen en voor de blinde vlekken van de coachee. Waar nodig wordt expertise ingebracht ten aanzien van mensen, veranderingsprocessen, organisatiekunde en gedrag.

De coach is een stevige gesprekspartner die scherp observeert, snel analyseert en conceptueel sterk is in het leggen van verbanden. Door deze eigenschappen te combineren met een opmerkzaam oog en oor voor wat mensen beweegt en een trefzeker inlevingsvermogen, is de coach in staat om management en medewerkers met tact te confronteren.

De context van de coachee betrekken wij altijd in de coaching. Dat kan betekenen dat de leidinggevende of teamleden van de coachee gespreks- of  samenwerkingspartners in het traject kunnen zijn. Coaching On-the-job en individuele trainingssessies zijn andere methodes om dicht bij de context van de coachee te blijven.

Coaches van Drives@Work zijn pragmatisch. De aanpak is afhankelijk van de situatie en daarvoor putten zij uit een rijk gevulde theoretische en methodische gereedschapskist. De coaches hebben jarenlange ervaring als adviseur, trainer, trainingsacteur, psycholoog, assessor en manager en zijn in staat het beste in mensen naar boven te halen.

Naar overige diensten