logoheader.png

Partners

Drives@Work werkt samen met diverse andere bureaus die dezelfde hoge kwaliteit bieden. Zo kunnen wij opdrachten van uiteenlopende aard en om- vang aan en zijn wij in staat om altijd de gewenste expertise leveren.
 
Partners van Drives@Work zijn:
Een partner over Aart Brezet van Drives@Work: 
“Het is heel fijn samenwerken met Aart. Ik heb echt het gevoel dat we de groep of de coachingskandidaat samen benaderen. Als actrice krijg ik heel veel
ruimte en tegelijkertijd zal hij altijd de regie en verantwoordelijkheid nemen voor de training. Hij is ook altijd bereid om een pas harder of extra te zetten.
Aart is zo’n trainer die niet alleen maar mooie verhalen roept naar anderen, maar die zijn materie ook op zichzelf toepast en blijft bijschaven. Daarnaast
staat hij open voor feedback. Bovenal is Aart een slimme en be-trouwbare collega die liefde heeft voor zijn vak en medemens en met zijn tijd mee gaat.” 
Caroline Olde Rikkert, Love2Speak